Toch geen zout water op oppervlak van Mars gedetecteerd.

Bij nader inzien heeft de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) op Mars geen vloeibaar water aan de oppervlakte gezien. In 2015 werd deze vondst groots aangekondigd. MRO had perchloraat gevonden in de donkere strepen in kraters, die leken of er water naar beneden had gelopen. Water met perchloraat kan op Mars vloeibaar zijn. Maar nieuw onderzoek toont aan de vondst van perchloraat in deze strepen op een fout in de gegevensverwerking berust.

De camera van MRO waarmee de waarnemingen gemaakt zijn, de Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM), werkt heel goed, maar niet perfect. Soms, als de camera van een donker naar licht gebied gaat, zorgt een kleine vertraging ervoor, dat sommige pixels net langer licht aangeven, terwijl dat er niet was. In het spectrum wordt dan een extra piek gezien. Daarvan waren de wetenschappers op de hoogte, en ze hadden methode om die pieken uit de gegevens te verwijderen. Het blijkt dat in 0,05% van de gevallen het er voor zorgde dat perchloraat gedetecteerd werd waar het er niet was.

De wetenschappers kwamen er achter toen ze perchloraat overal op Mars vonden, ook op plaatsen waar het geologisch niet kon kloppen. Het betekent niet dat er geen perchloraat in de bodem van Mars zit, maar dat het moeilijker is om het goed te detecteren.
https://www.sciencenews.org/article/mars-reconnaissance-orbiter-glitch-liquid-water

Perchloraat in Mars-bodem ontstaat mogelijk door elektrische ontladingen

We weten dat er perchloraat in de bodem van Mars zit. Maar waar komt dat vandaan? Chinese en Amerikaanse onderzoekers hebben in het laboratorium ontdekt dat elektrische ontladingen in een atmosfeer zoals die van Mars chloride kan doen veranderen in perchloraat. Het blijkt dat dit proces zelfs behoorlijk veel van deze stof oplevert.

Je moet bij elektrische ontladingen op Mars niet zozeer aan bliksem denken. Daar is de atmosfeer te ijl voor. Denk eerder aan een elektrisch veld dat dicht bij het oppervlak ontstaat. Er zijn twee soorten ontladingen die op Mars zouden kunnen optreden. Een ervan zou te zien kunnen zijn als lichte gloed. De wetenschappers hebben die gloed in hun tests in het lab gezien. Ze hebben al geopperd om met de Curiosity rover foto’s na zonsondergang te maken, om die gloed vast te leggen.

Bron:
https://phys.org/news/2018-10-electricity-martian-storms-perchlorates.html